Saturday, 22 November 2014

Autumn colours

outfit, ootd, red, minnie mouse, retro, skirt, polka dot, autumn
 photo by Y
 
It has been quite cold and especially cloudy weather lately, I guess this means I will have to start taking photos inside. This picture is an older one, from october. I am wearing my Minnie Mouse style skirt I made year ago for a Halloween party. My red coat is from Tchibo (but it does not smell like coffee :/) and black leather shoes from Deichmann.
 


V poslední době je tu celkem zima a zamračené počasí, zdá se, že budu muset začít fotit outfitové fotky uvnitř. Tato fotka je staršího data, ještě z října. Mám na sobě sukni inspirovanou Minnie Mouse, kterou jsem si před rokem ušila na Halloweenskou party. Červený kabátek je z Tchibo (ne, nevoní kávou :/) a černé kožené boty z Deichmanna.

Thursday, 20 November 2014

Why do we take so many pictures?

S nástupem digitální fotografie jsme si odvykli pečlivě zvažovat, co a jak vyfotíme. Ještě si pamatuji svůj první foťák – byl na film, obvykle jsem od našich dostala film s  36 snímky. Tyto filmy mívaly trochu více snímků, než bylo uvedeno na obalu. Vzpomínám si na své nadšení, když jsem na tento film mohla nafotit i 42 snímků, takový nečekaný dárek, který rozhodně potěší, jste-li na nějakém zajímavém místě a chcete na něj nějakou hmatatelnou vzpomínku. Na týdenní dovolené jsem dostala 2, 3 filmy, tzn. tak 80, 120 snímků.
 
With the introduction of the digital photography we stopped to thoroughly consider of what and how to take the picture. I remember my first camera – it was on film, I usually got from my parents a film with 36 exposures. Sometimes the film had more than 36 exposures, I remember how happy I was when I found out there were even 42 exposures, such an unexpected present made me even more happy when I was on some interesting place and I wanted to have also some tangible memories, not only memories. For a week-long trip I got 2, 3 films, which meant 80, 120 exposures.

Saturday, 15 November 2014

Russian tiara: Kokoshnik

Maria Feodorovna (source: Wikimedia)
In this post I will talk about one of the predecessors of today´s headband which is called kokoshnik. Kokoshnik is a traditional Russian folk headdress. It used to be worn in northern Russia in the period between the 16th and 19th centrury. Kokoshnik was originally a symbol of married women. Women who were not married wore Povyazka that was similar to the Kokoshnik. Kokoshnik had many styles and shapes throughout the time. It was heavily embroidered could have pearls attached to it or could have some gold ornaments. Kokoshnik was usually made of a thick cloth and had ribbons that were tied at the back of one´s head. Sometimes also a veil was attached to it. Kokoshniks were not an everyday accessory, it was worn only for special occasions.

V dnešním příspěvku se zabývám předchůdcem dnešních čelenek, kokoshnikem. Kokoshnik je tradiční ruská lidová pokrývka hlavy. Byl nošen na severu Ruska v době mezi 16. a 19. stoletím. Kokoshnik byl původně symbolem vdané ženy. Ženy, které byly svobodné nosily tzv. povyazku, která se kokoshniku podobá. Kokoshnik existoval v mnoha stylech a tvarech. Býval vyšívaný, míval na sobě našité perly nebo zlaté ornamenty. Kokoshnik býval obvykle vyroben z tlusté látky a v týle se zavazoval stuhami. Občas k němu byl připnut i závoj. Kokoshnik v současnosti není doplňkem na každodenní nošení, ale je stále nošen při zvláštních příležitostech.

Kokoshniks even found their way to the official court dresscode in the form of tiaras. The era of Kokoshniks in Russia was ended by the Russian Revolution that destroyed the Tsarist régime and a communist régime was installed, but thanks to the emigrants who fled from Russia to Europe, they were introduced in Europe.

Kokoshniky se dostaly i do dresscodů na královských a císařských dvorech ve formě tiáry. Éra kokoshniků v Rusku skončila revolucí, která odstranila carský režim, který nahradila komunismem. Díky emigrantům, kteří před revolucí prchali z Ruska do Evropy, byl kokoshnik přenesen do Evropy.
 

Anna Pavlova (source: Wikimedia)

Tuesday, 11 November 2014

DIY tips VII

Hi, today I am bringing you some more interesting tutorial I found on Youtube and think you should check them out too.

♥ The first one will teach you to make a fancy journal:


♥ The second tip will help you tame your hair (note: you can also stick something in the bun for a bigger volume):


♥ And some cool steampunk accessory at the end, I believe I did not share a tutorial on goggles yet, so here it is:

Friday, 7 November 2014

The magical carousel Le Manège Carré Sénart

Today I am sharing with you a few photos of the carousel called Le Manège Carré Sénart that was in Pilsen, Czech Rep. I fell in love with it the moment I saw it, because it is quite a rarity to meet something like this in my country. I was actually surprised someone invited it to be there, because of its inovative art form. The carousel has many insects in it, there were three fish and also an alegory of death could be found in the mammoth that was stripping of its skin. Enjoy the photos!
 
Dnes se s vámi podělím o několik fotek kolotoče Le Manège Carré Sénart v Plzni, ČR. Zamilovala jsem se do něj ihned, když jsem jej viděla, protože jde celkem o raritu v mojí zemi. Abych byla upřímná, byla jsem překvapená, že jej sem někdo pozval, protože jeho vzhled je velmi neobvyklý a originální. Na kolotoči bylo množství hmyzáků, tři ryby a také alegorie smrti v mamutovi který se svlékal ze své kůže. Doufám, že se vám fotky budou líbit!

manège carré sénart, plzen, mammoth, insect, carousel
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...