Saturday, 3 October 2015

It is all about looks

By our image, speech, gesticulation, lifestyle and by using certain products we tell something about us to other people and vice versa. The writer Bret E. Ellis who wrote the book American Psycho that inspired the movie of the same name with Christian Bale as the leading star made fun of this fact. The main character Patrick Bateman is surrounded by dozens of brand products and is obsessed by it. Some parts of the book (that I did not manage to finish – but I really recommend the movie!) was composed only of brands of products that Patrick and his colleagues use. 
Svým vzhledem, mluvou, gesty, stylem života i používáním konkrétních produktů o sobě svému okolí něco říkáme a stejně tak i přijímáme sdělení od svého okolí. Z tohoto faktu si dělal srandu Bret E. Ellis, jenž napsal knihu American Psycho, která je literární předlohou stejnojmenného filmu s Christianem Balem v hlavní roli. Hlavní postava Patrick Bateman je obklopena všelijakými značkovými produkty, na kterých si zakládá. Některé pasáže knihy (kterou jsem mimochodem nebyla schopna dočíst – ale film vřele doporučuji!) sestávala jen z výčtu značek toho a onoho, co Patrik a jeho kolegové používají. 
In the past the clothing was an important part of one´s integration in a group. Every new member of a group had to change his look to integrate in it. A famous example could be for us Marie Antoinette that was stripped naked from her Austrian clothes and dressed in French clothes and her make-up and hair was done the French way (although the majority of her wardrobe was already French because her mother Maria Theresa did not want the archduchess to feel embarrassed by her clothes and did not want to be seen as economizing on her daughters equipment) when she was handed to the family of her French fiancé. In England the hats of men were an important socio-economic indicator: aristocrats were wearing top hats, bourgeoisie bowler hats and the working class the flat caps.
V minulosti představoval oděv jedince důležitou součást jeho integrace do skupiny, jíž byl členem. Nový člen se musel svým vzhledem do skupiny integrovat. Slavným příkladem pro nás může být Marie Antoinetta, která byla při předání rodině svého snoubence na Francouzsko-Rakousko-Uherské hranici svlečena ze svých rakouských šatů a byla oděna, nalíčena a učesána dle francouzské módy (bez ohledu na to, že většina jejího šatníku stejně pocházela z Francie, aby se nemusela mladá arcivévodkyně stydět za svůj zjev a aby se i její matka Marie Terezie ukázala v příznivém světle, že na dceřině výbavě nešetřila). Podobně důležitou roli oděv nesl v době, kdy odlišoval příslušníky socio-ekonomických tříd, např. v Anglii byly cylindry dlouho výsadou šlechticů, střední třída nosila buřinky a placatá čapka byla určena pro dělníky.

Thursday, 24 September 2015

Ampelmann

quaintrelle, georgiana, quaint, fashion, blogger, silk, dress, secondhand, thrifted, ampelmännchen, orsay, yellow, bag, vintage
| black dress: secondhand | yellow bag: Orsay | green pendant: souvenir shop in Berlin |
| green tights: Calzedonia | black sneakers on platform: Vagabond |
 
You have probably already seen the red and green Ampelmännchen in my previous post about Berlin. I got really fond of this symbol when I was there so I had to buy a key tag with the little green man. As you can see on the photos I am not wearing it on my keys but as a necklace. I removed the ring from it and added a chain. I have a tip for you in case you visit Berlin and would like to buy some souvenirs - do not buy them at the lobby of the Fernsehturm because they have everything more exensive than in other souvenir shops.
I am wearing one of my favourite secondhand finds, it is a black dress with matte and glossy stripes and with a cool neckline adorned with ribbons. I paired it with green tights to match the pendant and added a bit of colour with the yellow handbag.

Monday, 21 September 2015

The style in fashion


The term “style” has more than one meaning. In this post I am not going to talk about style in the sense of taste in something. I am going to talk about an artistic movement. The style, de stijl in Dutch, was created in Netherlands in 1917. De stijl is also called neoplasticism and the works of art of de stijl artists are abstract and visually very minimalistic. The artists use primary colours and black and white, one could find vertical and horizontal lines in their art. One of the most famous artists of this artistic movement was Piet Mondrian whose name was used for a autumn 1965 collection by Yves Saint Laurent that were inspired by modernistic artists and Mondrian´s de stijl paintings were among them.

Termín “styl” má více než jeden význam. V tomto příspěvku se nebudu věnovat stylu ve smyslu vkusu, ale uměleckému směru. Styl, dánsky de stijl, vznikl v Nizozemsku v roce 1917 a je též nazýván neoplasticismus. Díla umělců vyznávajících tento směr jsou abstraktní a vizuálně působí minimalisticky. Umělci používají základní barvy a černou a bílou a horizontální a vertikální linie. K nejslavnějším umělcům tohoto stylu patří Piet Mondrian, dle něhož Yves Saint Laurent pojmenoval svou kolekci na podzim 1965, která byla inspirována modernistickými umělci, přičemž Mondrianovy malby byly mezi nimi.

Tuesday, 15 September 2015

First autumn colours

ootd, outfit, personal style, london, secondhand, vintage, quaintrelle, georgiana, quaint, heart shaped glasses, asos, vagabond
 | dress: secondhand (ASOS) | black handbag: vintage | black sneakers on platform: Vagabond |
 
So that time of the year starts again. The hot weather is gone and although there are still some sunny and mildly warm days, it is time for layering. And with the winter approaching (yeah, the winter is comming, folks) the more layers the better. I like hot weather (25-30 dgr. C) but it does not provide one with the opportunities to be creative with clothes (and layers!). So the best outfits I put together are usually created when it is 10-20 drg. C outside, yes, autumn with all the colours and spring with the nature waking up after winter. I can also really enjoy winter weather but it is quite bad for outfit pictures, well, we will see what the upcoming winter will bring in the area of my personal style photos. Right now enjoy autumn! ;)

Friday, 11 September 2015

Postcards from Berlin


Just a few quick thoughts on Berlin:

• Potsdamer Platz is stunning during nights, all those lights are breathtaking (not sure about the opinion of environmentalists).
• Beautiful vintage boutique Garments.
• It was quite hard to find some remaining parts of the Berliner Mauer.
• Megalomaniac monument for USSR soldiers that died during WW2 in Treptower Park.
• Public toilets on streets with chill out music.
• No free wi-fi anywhere.
• White collar workers walking down the streets with a bottle of bear after work.
• Great kebab at Hasir´s (Kreuzberg).
• Fascination with Kreuzberg.
• Pub Trinkteufel in Kreuzberg with goth decorations.
• Berliner bears everywhere! I wish I could take a photo of all of them.
• Unusual fascination of Germans with Trabi cars.
• Colder and windier weather than I expected.
• Amazing underground.
• Beautiful Nefertiti.

ampelmännchen, berlin, germany, deutschland, quaintrelle, georgiana, quaint, travelogue
Ampelmännchen