Saturday, 25 October 2014

New Lolita Trend on the Rise: Mantilla

A new trend in lolita photo shoots was mentioned in the last two posts on the notorious LJ lolita site Behind the Bows (1) (2) (3). We have already met Christian religious symbols in lolita fashion as patterns on dresses, crosses and rosettes of gothic windows to be precise. The pioneer of this trend was a brand focusing on the lolita substyle gothic called Moi Même Moitié founded by famous Japanese musician Mana. Maybe one year ago I encountered an accessory, a headband mimicking a gloriole, handmade by a lady just for herself and a few friends who did not sell these although there were a few gloriole covet lolitas.
 
V posledních dvou příspěvcích na nechvalně proslulé LJ lolití stránce Behind the Bows byl zmíněn nový trend, který se začíná v lolitích photoshootech etablovat (1) (2) (3). Křesťanské náboženské symboly jsme dosud v lolitě potkávali jen ve formě potisků, konkrétně šlo o kříže a rozety gotických oken. Průkopníkem tohoto trendu byla značka Moi Même Moitié, založená slavným japonským hudebníkem Manou, specializující se na lolití podstyl gothic. Pak se asi před rokem ojediněle objevil doplněk, který připomínal svatozář. Šlo o čelenku, kterou si slečna vyrobila pro sebe a pár přátel, ale dále nestála o jejich prodej, ačkoliv se několik svatozáře chtivých lolit našlo.

Monday, 20 October 2014

Hideous garments on the racks

Sometimes it happens to me that I encounter someone wearing something so distasteful that I am sincerely surprised something like this could really be bought in a shop. Such a garment has literally everything: Glitters? Hearts? Skulls? Studs? Holes? Fringe?, well, you can imagine it.

Někdy se mi stane, že potkám někoho, kdo má na sobě něco tak nevkusného, že mě upřímně zarazí, že lze něco takového v obchodě sehnat. Takový kousek má na sobě prostě všechno: Glitry? Srdíčka? Lebky? Cvočky? Díry? Třásně?, no, umíte si to představit.

I should tell you three things now: (1) I am a very tolerant person regarding other people´s style unless someone´s butt is sticking out of one´s jeans or nipples from a cleavage. I really admire subcultures and incorporate parts of them in my personal style. (2) This is not about bad layering or combining skills, I mean one piece of garment that is a mess. (3) This garment is not an outcome of sudden inspiration of a hobbyist.

Teď bych asi měla uvést na pravou míru tři věci: (1) jsem velmi tolerantní člověk, co se vkusu ostatních týče. Pokud někomu zrovna neleze zadek s kalhotkami z džín, nebo bradavky z výstřihu, je mi upřímně jedno kdo co nosí. Navíc obdivuji subkultury a ráda se módou některých subkultur inspiruji a inkorporuji je do svých outfitů. (2) V tomto případě nemám na mysli špatně zvládnuté kombinování jednotlivých kusů oděvu, mám na mysli jeden kus oděvu, který je však průšvih. (3) Zcela evidentně nejde o nějaký příliš prudký zásah inspirace při domácí tvorbě.

Saturday, 18 October 2014

Monochromatic outfit

ootd, outfit, grey, black, lolita, vintage, retro, handmade, velvet, Deichmann, autumn

Photo by Y

My today´s outfit is monochromatic, the grey colour is quite dominant in it. I am wearing my black velvet jacket I thrifted (seriously this is my best find in a secondhand so far, it is very versatile and I was able to use it in my Victorian inspired costume recently). I am wearing grey-white checkered dress I made years ago, under the influence of the Japanese Lolita fashion, I suspect they were a bit longer, did I grow higher from that time, or did it shrink? I don´t know. I paired these with soft grey tights and my new grey Deichmann shoes with a T strap. I really have a soft spot for shoes with the T strap. When I saw these in the shop I had to try them and then I had to buy them :D. I must say that they are comfortable. I did not see this brand called Ariane in Deichmann before, so I hope it is a quality one. The one drawback is that they would do wrong in a rainy weather (and guess what weather is right now). I hope you enjoyed my outfit post and don´t forget to support me and my blog in the Czech and Slowak Blogger of the Year 2014, you have time until the 19th of October.

Můj dnešní outfit je v monochromatických barvách, obzvláště šedá je v něm dominantní. Mám na sobě černé sametové sáčko ze secondhandu (prozatím jde fakt o nejlepší secondhandový objev, protože ho lze použít ke všemu, nedávno jsem si ho mohla vzít i k viktoriánskému kostýmu) . Mám na sobě šedo-bílé kostkované šaty, které jsem si ušila před léty inspirovaná japonskou Lolita módou, mám podezření, že bývaly delší, to jsem vyrostla, nebo se srazily? Fakt netuším. Doplnila jsem je šedými punčocháči a novými šedými botičkami z Deichmanna s páskem do písmene T. Pro boty s Tčkovým páskem mám opravdu slabost. Když jsem je v obchodě viděla, musela jsem si je zkusit a pak jsem si je musela koupit :D. Taky musím říct, že jsou pohodlné. Značky Ariane jsem si v Deichmannovi dříve nevšimla, tak doufám, že je kvalitní. Nevýhodou těchto botek je, že nejsou do deště (a hádejte jaké je zrovna počasí). Doufám, že se Vám můj outfitový příspěvek líbil a nezapomeňte mě podpořit v Blogerce roku 2014, máte čas do 19. 10.

Thursday, 16 October 2014

•Got Featured in The IFB Weekly Roundup no. 184!•

lalam1016

Fall Girls

With fall in full swing, we're all breaking out the sweaters, getting the coats out of storage. And of course, doing a bit of fall shopping. Now is as good a time as any to investigate where the trends are headed so you can make the most of your fall fashion budget. This week we have a great roundup of fall hauls, trend reports and outfit inspirations to help you decided which way you're going to fall this year.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...